Residencia San Carlos

INICIO | SERVICIOS | INSTALACIONES | BLOG | CONTACTO | POLITICA | AVISO LEGAL |
Cabecera
Separador

 

Política de Calidade

Residencia San Carlos naceu para afrontar un dos maiores problemas que teñen hoxe en dia os nosos maiores, a soedade, co fin de ofrecerlles unha familia para compartir a súa vida, ata o fin dos seus días, nun clima de cordialidade, amistade e diálogo.
Para Residencia San Carlos, os nosos clientes son o noso principal activo, sendo a calidade un elemento primario de todolos nosos servizos, sendo o pilar no que se fundamenta a organización, e polo que se compromete a:

1 Xestión da calidade no servicio prestado ó usuario.
2 Atención e asesoramento os seus familiares.
3 Prevención de posibles erros nos servizos prestados.
4 Implicación da dirección e participación de todo o persoal.

A mellora continua de todolos procesos que se desenrolan en Residencia San Carlos encamiñanse a conseguir unha ALTA CALIDADE na prestación dos nosos servizos, utilizando os nosos propios recursos ou sendo asesorados se é preciso polas entidades externas competentes na materia.

Por todo elo pretendemos conseguir:


1. Implantar un sistema de calidade, e de, mellora continua do comportamento e a eficacia do sistema de xestión.

2. Os nosos servicios cumplan todolos requisitos legais e do cliente. Buscando sempre a satisfacción dos mesmos.

3.Formar e informar aos traballadores co fin de alcanzar un alto nivel de calidade, mediante a familiarización coa documentación do sistema de xestión da calidade.

A xerencia de Residencia San Carlos, comprometese a proporcionar todolos RECURSOS necesarios, que se derivan deste sistema. Así mesmo proporcionará un marco de referencia para o establecemento e revisión de cumprimento dos Obxetivos de Calidade e establecerá as medidas necesarias para asegurar que a política e o sistema de calidade se implanten e sexan difundidos a todas as áreas da empresa, son entendidas, ese revisan e se manteñen ó día, para o posterior desenrolo dos seus servizos.
En Celanova (Ourense), a 06 de Agosto de 2013
A Dirección

 

 

Separador
   
Servicios Instalaciones
   
Galeria Contacto
   
   
   
Residencia San Carlos
Avda. Fco. Gonzalez Rey, 30
32800 - Celanova - Ourense
Telf: 988 431713
O centro está inscrito no Rexistro de Centros Servizos e Establecementos Sanitarios co número C-32-000837